Posle skoro decenije zastupanja klijenata u vezi sa najkompleksnijim privrednim transakcijama na srpskom tržištu, kao partner jedne od vodećih internacionalnih advokatskih kancelarija, Relja Zdravković je, 2013 godine, nastavio da pruža advokatske usluge pod poslovnim imenom Zdravković & Partneri ("ZiP").

 

ZiP je advokatska kancelarija potpuno posvećena razumevanju potreba svojih klijenta i pružanju najkvalitetnijih usluga kao odgovor tim potrebama.

 

ZiP je nastao okupljanjem grupe posvećenih advokata, sa više od decenije iskustva, oko osnovnih principa ZiP Pristupa: kvalitetan odnos sa klijentom je od suštinske važnosti za razumevanje klijentovih potreba / za poslovno orijentisani pravni savet nije dovoljno biti advokat / usklađivanje pravnog saveta sa klijentovim poslovnim pristupom je presudno.

 

 

 

 

Biti advokat

nije dovoljno

oblasti

Biti advokat

nije dovoljno

pravi tim

Bulevar kralja
Aleksandra 43

SRB - 11000 Beograd

E: office@zip.co.rs

T: +381 11 78 53 822

F: +381 11 78 53 812